Bine ai venit, Vizitator. Te rugăm să te autentifici sau sa iti creezi un cont.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
 

Autor Subiect: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic  (Citit de 4243 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline aghiuta

 • Membru important
 • Mesaje postate: 344
 • Karma: +0/-0
 • Aparentele inseala !!
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

 Art. 1
ÃŽn sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a)administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;
b)atribuire în gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în conditiile prezentei legi;
c)braconaj - actiunea desfasurata în vederea obtinerii acelorasi efecte ca si prin actiunea de vânatoare, fara a fi îndeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia din urma;
d)capcana autorizata - orice dispozitiv folosit în scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
e)cota de recolta - numarul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de catre administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond de vânatoare;
f)Consiliu National de Vânatoare - organismul de avizare si consultare, cu autoritate stiintifica în domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii în domeniul faunei de interes vânatoresc si al mediului de viata al acesteia;
g)drept de vânatoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânatoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, daca este licentiata;
h)fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevazute în anexele nr. 1 si 2, existente pe teritoriul României;
i)fond cinegetic - unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata încât sa asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul sau. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
j)fond cinegetic national - totalitatea fondurilor cinegetice din România;
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
k)gestionar - persoana juridica româna care a fost licentiata în conditiile legii si careia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânatoare;
l)gestionar consacrat - organizatia de vânatoare româna, licentiata în conditiile legii, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îsi manifesta intentia de a gestiona în continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv si ofera tariful de gestionare;
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera L. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
m)gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânatoare, realizata de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul si raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;
n)jujeu - piesa de forma cilindrica, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de câinii care însotesc turmele si cirezile de animale domestice;
o)licenta - împuternicirea data de catre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;
p)odorivector - substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care raspândeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic si care permite omului determinarea directiei si controlul deplasarii acestora;
q)organizatie de vânatoare - persoana juridica româna constituita în conditiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânatorilor, în scopul gestionarii durabile a vânatului si al exercitarii vânatorii recreativ-sportive, care poate adera la asociatii, uniuni sau federatii nationale de profil pentru reprezentarea lor la nivel national si international;
r)populatie optima - numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza într-un fond de vânatoare într-o anumita structura de specii si într-o anumita structura de vârste în cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;
s)regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice si economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata si gestionata durabil, în scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vânatorii si satisfacerii unor cerinte social-economice;
s)stationar - suprafata de teren, împreuna cu instalatiile si amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a starii lor, nu mai pot fi lasate în libertate, existând pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate conditiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si conditiile de viata, crestere si dezvoltare pentru exemplarele respective;
t)tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de catre gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;
t)vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vânatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera T. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
u)vânatoare - actiunea de pândire, cautare, stârnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute în anexele nr. 1 si 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie actiune de vânatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;
 (la data 13-nov-2008 Art. 1, litera U. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )
v)vânator - persoana fizica ce practica vânatoarea în conditiile prezentei legi;
w)zona de liniste - suprafata stabilita în cadrul unui fond de vânatoare, delimitata si marcata pe teren prin semne vizibile si distinctive, destinata sa asigure conditii de viata optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânatoare respectiv, indiferent de anotimp.

 Art. 2
Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes national si international.

 Art. 3
Exercitarea vânatorii se face în scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, precum si în scop didactic sau recreativ-sportiv.

 Art. 4
Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fara a avea asupra sa autorizatia de vânatoare, care dovedeste, în conditiile prezentei legi, consimtamântul proprietarului, al asociatiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia în acest scop.
(2)Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânatoare au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vânatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin, în conditiile alin. (1).
 (la data 16-iul-2007 Art. 4 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 197/2007 )

 Art. 5
 (1)Criteriile de constituire a unui fond de vânatoare sunt urmatoarele:
a)marimea suprafetei fondului de vânatoare;
b)stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;
c)limitele fondului de vânatoare;
d)apartenenta, de regula, la acelasi etaj altitudinal;
e)structura de proprietate asupra terenului. Se urmareste, pe cât posibil, constituirea de fonduri de vânatoare pe terenuri care apartin aceluiasi tip de proprietate;
f)existenta diversitatii din punct de vedere al folosintei terenurilor. Se urmareste ca în cadrul unui fond de vânatoare sa existe cât mai multe categorii de folosinta a terenului;
g)constituirea, în timp, a fondurilor de vânatoare.
(2)Suprafata unui fond de vânatoare va fi de cel putin 5.000 ha la câmpie si în Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.
 (3)Suprafata minima necesara pentru un membru vânator este de:
a)150 ha la câmpie si în Delta Dunarii;
b)250 ha la deal;
c)350 ha la munte.
(4)Fondul de vânatoare se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa si altele asemenea, si/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile si altele asemenea, usor identificabile.
(5)Pentru constituirea unui fond de vânatoare este necesara îndeplinirea tuturor criteriilor prevazute la alin. (1).

 CAPITOLUL II: Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al României

 Art. 6
 (1)Principalele atributii ale administratorului pentru protectia faunei de interes cinegetic si în domeniul vânatorii sunt urmatoarele:
a)elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al României;
b)stabileste criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;
 (la data 13-nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )
c)stabileste valoarea de pornire pentru licitatiile pe care le organizeaza în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânatoare;
d)stabileste tariful de gestionare pentru fondurile de vânatoare atribuite direct;
e)elaboreaza metodologia si reglementarile de organizare si practicare a vânatorii;
f)stabileste si aproba anual, pâna la data de 15 mai, cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vânatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului; cotele de recolta astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare;
 (la data 13-nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )
 (la data 13-mai-2009 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a fost reglementat de Ordinul 287/2009 )
g)propune, în situatii justificate, modificarea perioadelor legale de vânatoare pentru unele specii de vânat;
h)avizeaza propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Româna si de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;
 (la data 13-nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera H. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )
i)stabileste, împreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic si prevenirii pagubelor cauzate de vânat si prin vânatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
j)tine evidenta si publica anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sanatate a acesteia, recoltele si trofeele de vânat;
k)colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii în vederea stabilirii programelor de învatamânt pentru institutiile de învatamânt care au ca discipline de studiu fauna cinegetica si vânatoarea si în vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica în domeniul cinegetic;
l)controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
m)organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
n)organizeaza documentarea stiintifica în managementul cinegetic si stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic;
o)stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vânatoare;
p)acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vânatoare;
q)colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru atestarea expertilor tehnici judiciari în vânatoare;
r)emite si aproba modelul permiselor de vânatoare si tine evidenta persoanelor care au dobândit calitatea de vânator;
s)emite si pune la dispozitie gestionarilor fondurilor de vânatoare formularele autorizatiilor de vânatoare;
s)stabileste rasele de câini admise la vânatoare în România;
t)stabileste, împreuna cu Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, armele si categoriile de munitie care se pot folosi la vânatoare în România;
t)initiaza actiuni de popularizare a activitatii cinegetice si de educare a populatiei în domeniu;
u)participa sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale în domeniul cinegetic;
v)înfiinteaza Comisia nationala de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;
x)stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor de vânatoare.
(2)În cadrul administratorului functioneaza un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.
(3)Pe lânga autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura functioneaza Consiliul National de Vânatoare, înfiintat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, compus din reprezentanti ai administratorului, ai autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, ai autoritatii nationale sanitare veterinare, ai unitatilor de învatamânt superior si de cercetare cu profil cinegetic din România si ai gestionarilor fondurilor de vânatoare proportional cu suprafata fondurilor de vânatoare gestionate.
(4)Administratorul adopta orice alte masuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic.

 Art. 7
Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele:
a)administratorii padurilor proprietate privata;
b)administratorii padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
c)organizatiile de vânatoare;
d)administratorul padurilor proprietate publica a statului;
e)institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica în domeniul cinegetic;
f)institutiile de învatamânt care au ca discipline de studiu vânatul si vânatoarea.

 Art. 8
 (1)Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de administrator pe fonduri de vânatoare, prin urmatoarele modalitati:
 1.A)direct, pentru urmatoarele categorii de fonduri de vânatoare:
a)fondurile cinegetice pe care proprietarii privati, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafata de teren care reprezinta minimum 51% din suprafata fiecarui fond cinegetic, individual sau într-o asociatie legal constituita în acest scop. Acest tip de atribuire se realizeaza în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizica sau juridica, dupa caz;
 (la data 13-nov-2008 Art. 8, alin. (1), punctul 1., litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 215/2008 )
b)fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizeaza pentru categoria de gestionari prevazuta la art. 7 lit. d) si e) si pentru institutiile de învatamânt de stat care au ca disciplina de studiu vânatul si vânatoarea;
 (la data 13-nov-2008 Art. 8, alin. (1), punctul 1., litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 215/2008 )
c)fondurile de vânatoare pentru care proprietarii, individual sau în asociatie constituita în scopul obtinerii dreptului de a gestiona fondurile de vânatoare respective prin structura licentiata, nu au în proprietate minimum 51% din suprafata fiecarui fond si pentru cele care nu au fost atribuite în conditiile lit. a) si b). Acest tip de atribuire se realizeaza în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;
2.B)prin licitatie publica, pentru fondurile de vânatoare neatribuite în conditiile lit. A.
(2)Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetarii contractelor de gestionare a fondurilor de vânatoare anterioare, din orice motive.

 Art. 9
(1)La încredintarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.
(2)Gestionarul este obligat sa plateasca tariful de gestionare anual, în doua transe egale, prima pâna la data de 30 noiembrie a anului în curs si a doua pâna la data de 15 mai a anului urmator.
(3)Tariful de gestionare prevazut la alin. (2) nu este purtator de TVA si se calculeaza pentru sezonul de vânatoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.
 (la data 13-nov-2008 Art. 9 din capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 215/2008 )

 Art. 10
Administratorul padurilor proprietate publica a statului este persoana juridica ce reprezinta statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea crearii si stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
 (la data 13-nov-2008 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 215/2008 )

 Art. 11
(1)Fiecare institutie de învatamânt de stat care are disciplina de studiu vânatul si vânatoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond cinegetic.
(2)institutiile de învatamânt superior de stat în care se realizeaza cei putin 2 ani de specializare cinegetica au dreptul de a primi în scop didactic, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânatoare.
(3)Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în conditiile alin. (1) si (2) se realizeaza prin ordin al administratorului, la solicitarea institutiilor de învatamânt.
 (la data 13-nov-2008 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 215/2008 )
 


It's good to be important,
but it's more important to be good.
 

Offline aghiuta

 • Membru important
 • Mesaje postate: 344
 • Karma: +0/-0
 • Aparentele inseala !!
Re: Legea vanatorii la zi
« Răspuns #1 : Martie 12, 2009, 12:53:56 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Art. 12
  (1)Atribuirea în gestiune se realizeaza în maximum 60 de zile de la data încetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
  (2)Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior si pâna la preluarea efectiva în gestiune de catre noul gestionar a fondului de vânatoare, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vânatoare se asigura de fostul gestionar.
  (3)Pe durata prevazuta la alin. (2) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute în contractul de gestionare anterior.
  (4)Fondurile de vânatoare pentru care din culpa câstigatorului licitatiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitatie, în termen de maximum 60 de zile. Licitatia se repeta pâna se asigura atribuirea în gestiune, în conditiile art. 8.
  (5)În situatia în care în timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafata unui fond de vânatoare se constituie, în conditiile legii, arie naturala protejata din categoria careia suprafata nu se include în suprafata fondurilor de vânatoare, contractul de gestionare încheiat initial se modifica prin act aditional, pâna la începerea urmatorului sezon de vânatoare, la initiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar daca suprafata sa are minimum jumatate din suprafata minima prevazuta de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
  (6)În cazurile în care suprafata fondului de vânatoare rezultat în conditiile alin. (5) este mai mica decât jumatatea suprafetei minime prevazute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vânatoare se desfiinteaza, suprafata rezultata rearondându-se, dupa caz, unuia sau mai multor fonduri de vânatoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vânatoare.
  (7)Fondurile de vânatoare rezultate în conditiile alin. (6) se scot la licitatie daca gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânatoare pentru care are contract de gestionare si cu modificarea sumei de plata, în conformitate cu suprafata rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6).
  (8)Fauna cinegetica din fondurile de vânatoare pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înauntrul perioadei prevazute la alin. (1) se încredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitatie.
  (9)În perioada în care gestioneaza fauna cinegetica în conditiile alin. (8), administratorul padurilor proprietate publica a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.

  Art. 13
  (1)Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 si 2, se acorda despagubiri.
  (2)Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suporta dupa cum urmeaza:
  a)pentru pagubele produse în fondurile cinegetice si în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauza, daca acesta nu si-a îndeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor;
  b)pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânatoarea nu este admisa - de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
  (3)Pentru situatiile în care atât gestionarul, cât si proprietarii de culturi agricole, silvice si de animale domestice si-au îndeplinit toate obligatiile pentru prevenirea pagubelor, despagubirile se suporta de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
  (4)Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suporta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
  (la data 13-nov-2008 Art. 13 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 215/2008 )

  Art. 14
  (1)Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza.
  (2)Prejudiciul prevazut la alin. (1) consta în scaderea nivelului calitativ si/sau numeric al faunei cinegetice si se calculeaza conform valorilor de despagubiri prevazute în anexele nr. 1 si 2.
  (3)Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se înregistreaza prin gestionarea necorespunzatoare a vânatului, se investigheaza de catre experti tehnici în vânatoare sau de catre experti tehnici judiciari în vânatoare, dupa caz.

  Art. 15
  (1)În cazul fondurilor de vânatoare pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare dupa cum urmeaza:
  a)81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
  b)16% din tarif, bugetului de stat;
  c)3% din tarif, Fondului pentru mediu.
  (2)Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publica, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numarului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele doua sezoane de vânatoare încheiate, pe specii, si 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 si 2.
  (la data 13-nov-2008 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )
  (3)Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica pentru fiecare sezon de vânatoare, prin acte aditionale, pâna la data de 15 martie, dupa cum urmeaza:
  a)pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultata din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);
  b)pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitatie publica, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculata, conform prevederilor lit. a), înmultita cu raportul dintre valoarea rezultata din licitatie publica si valoarea de pornire a licitatiei.
  (la data 13-nov-2008 Art. 15, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )
  (3-1)Neîncheierea actelor aditionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânatoarea pentru sezonul de vânatoare urmator.
  (la data 13-nov-2008 Art. 15, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Legea 215/2008 )
  (4)Plata sumei datorate proprietarilor se realizeaza dupa cum urmeaza:
  a)direct, proprietarilor privati persoane fizice sau persoane juridice ale caror proprietati/persoana au suprafete de teren mai mari de 50 ha;
  b)direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaza suprafete de teren mai mari de 50 ha;
  c)direct, asociatiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;
  d)primariilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al carora se gasesc terenurile, în cazul proprietatilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.
  (5)Plata directa se face de catre gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispozitiei de plata catre casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice.
  (6)Sumele datorate proprietarilor privati, persoane fizice sau persoane juridice, si administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în functie de:
  a)categoria de teren avuta în proprietate sau în administrare;
  b)ponderea suprafetei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafata totala a categoriei de teren respective din fondul de vânatoare;
  c)valoarea corespunzatoare a tarifului de gestionare pentru suprafata totala a categoriei de teren respectiv din fondul de vânatoare.
  (7)Administratorul padurilor proprietate publica a statului are obligatia sa asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera dintre cele existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasarii constructiilor si instalatiilor vânatoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, în suprafata de minimum:
  a)1 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de munte;
  b)2 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de deal;
  c)3 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de câmpie.
  (la data 13-nov-2008 Art. 15, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )
  (7-1)Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenta reprezentantului administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 15, alin. (7) din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din Legea 215/2008 )
  (8)Proprietarii si detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si executantii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile de vânatoare sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia faunei cinegetice si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin actiuni ilicite savârsite cu intentie sau din culpa.
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Re: Legea vanatorii la zi
  « Răspuns #2 : Martie 12, 2009, 12:55:08 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • CAPITOLUL III: Protectia faunei de interes cinegetic

  Art. 16
  (1)În vederea crearii bazei stiintifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se înfiinteaza, în cadrul institutului care realizeaza cercetarea stiintifica pentru silvicultura, o sectie de cercetari cinegetice.
  (2)În subordinea institutului prevazut la alin. (1) functioneaza câte un stationar în fiecare regiune de dezvoltare economica.
  (3)Atributiile si regulamentul de functionare a institutului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

  Art. 17
  (1)Gestionarii sunt obligati sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.
  (la data 13-nov-2008 Art. 17, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 215/2008 )
  (2)Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânatoare se întocmesc anual de catre personalul cu specializare silvica sau cinegetica angajat al gestionarului fondurilor cinegetice si vor fi supuse aprobarii administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 17, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 215/2008 )
  (2-1)Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioada de 10 ani de catre personalul cu specializare superioara silvica sau cinegetica angajat al gestionarului si se supun aprobarii administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânatoare.
  (2-2)ÃŽn situatia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.
  (2-3)În fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate, evaluarea populatiilor din speciile prevazute în anexele nr. 1 si 2 se realizeaza împreuna cu reprezentantii administratiilor ariilor naturale protejate.
  (la data 13-nov-2008 Art. 17, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 12. din Legea 215/2008 )
  (3)Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din suprafetele neincluse în fondurile de vânatoare se face de catre consiliile locale, pentru intravilanul localitatilor, în baza hotarârilor proprii, aprobate de agentia locala de protectie a mediului, respectiv de catre administratiile ariilor protejate, în baza hotarârilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
  (4)Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie stricta sau zone de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de catre administratiile ariilor protejate, în baza hotarârilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
  (la data 13-nov-2008 Art. 17 din capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Legea 215/2008 )

  Art. 18
  Gestionarii sunt obligati sa asigure paza faunei de interes cinegetic, în conditiile legii, cu cel putin un paznic de vânatoare pe fond.

  Art. 19
  (1)În scopul conservarii biodiversitatii, regimul juridic al vânarii mamiferelor si pasarilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
  (la data 13-nov-2008 Art. 19, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 215/2008 )
  (2)Speciile de mamifere si pasari, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisa, se supun derogarilor stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (la data 25-nov-2008 Art. 19, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (2-1)Evaluarea populatiilor din speciile prevazute în anexa nr. 2 se realizeaza de catre gestionar, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si a administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 19, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 15. din Legea 215/2008 )
  (3)Pisicile si câinii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele fondurilor de vânatoare se împusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri, iar fapta nu constituie infractiune.
  (4)Pisicile si câinii care sunt în situatia prevazuta la alin. (3) se împusca de catre personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânatoare sau de vânatori, cu ocazia actiunilor organizate în acest scop, la care participa si personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânatorilor organizate.
  (5)Vânatul recoltat în conditiile alin. (1) si (2), în baza autorizatiei de vânatoare individuale, se crotaliaza dupa recoltare, înainte de parasirea fondului de vânatoare conform normelor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

  Art. 20
  (1)În vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul, împreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si cu gestionarul fondului cinegetic, delimiteaza în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice, în care se iau masuri suplimentare de protectie prin planurile de management cinegetic.
  (la data 13-nov-2008 Art. 20, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 215/2008 )
  (2)Suprafata zonelor de liniste a faunei cinegetice însumeaza minimum 10% din suprafata totala a fiecarui fond de vânatoare.
  (3)Acolo unde exista arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevazute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau partial, dupa caz, în suprafata acestora.

  Art. 21
  (1)Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile de vânatoare din România se poate face numai daca:
  a)anterior actiunii de populare au fost realizate experimente în România de catre sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de învatamânt superior cu activitate cinegetica;
  b)ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului.
  (2)Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizeaza pe baza aprobarii date de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, în baza certificarii calitatii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.
  (la data 16-iul-2007 Art. 21, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 197/2007 )
  (3)ÃŽn functie de rezultatul experimentelor si al studiilor de impact, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, dupa caz, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.

  Art. 22
  (1)Actiunea de capturare a vânatului viu este admisa în cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode si mijloace reglementate care nu vatama exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.
  (2)Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scop de cercetare stiintifica se poate face si în perioadele în care vânatoarea este interzisa, cu conditia eliberarii exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate si cu înstiintarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului. În acest caz, numarul exemplarelor eliberate nu diminueaza cota de recolta.

  Art. 23
  (1)ÃŽn scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:
  a)popularea fondurilor de vânatoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vânat destinate altor scopuri;
  b)lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul cu acestea în fondul forestier;
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 215/2008 )
  c)tulburarea linistii faunei de interes cinegetic în perioadele de înmultire si de crestere a puilor;
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera C. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )
  d)înfiintarea, întretinerea sau recoltarea culturilor agricole, fara asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic;
  e)detinerea neautorizata în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic;
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera E. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )
  f)distrugerea sau degradarea instalatiilor vânatoresti de orice fel ori a culturilor pentru vânat;
  g)lasarea libera a câinilor de vânatoare sau a celor însotitori de turme sau cirezi în fondurile de vânatoare, altfel decât vaccinati sau dehelmintizati;
  h)circulatia persoanelor sau a mijloacelor de transport însotite de câini liberi, legati ori captivi, care apartin altor categorii decât câinii de vânatoare sau însotitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinati sau dehelmintizati;
  i)permiterea însotirii, în fondurile de vânatoare, a turmelor si cirezilor, precum si a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poarta jujeu;
  j)circulatia, pe fondurile de vânatoare, a persoanelor însotite de câini, fara a fi purtati în lesa, din alte rase decât cele admise la vânatoare în România;
  k)permiterea însotirii turmelor si cirezilor de catre câini însotitori al caror numar este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal si de 1 la câmpie. În acest numar se includ si câinii care asigura paza stânei;
  l)hranirea complementara a vânatului, cu încalcarea reglementarilor în vigoare;
  m)mutarea de catre personal neautorizat a hranei destinate vânatului;
  n)distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
  o)deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice;
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera O. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )
  p)nepredarea catre gestionar sau catre un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide;
  q)neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta în fondurile de vânatoare a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;
  r)naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
  s)depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole sau silvice a substantelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fara luarea masurilor de protectie a acestora;
  s)lasarea în libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, în scopul salbaticirii;
  t)lasarea în libertate în fondurile de vânatoare a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;
  t)producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vânatului, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  u)nerespectarea prevederilor referitoare la vânatoare cuprinse în planurile de management si în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri de vânatoare;
  v)distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic si vânatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânatoare;
  w)deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmarii, în afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie.
  x)incendierea miristilor si a tufarisurilor din fondurile cinegetice.
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (1) din capitolul III completat de Art. I, punctul 19. din Legea 215/2008 )
  (la data 25-nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera X. din capitolul III abrogat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (1-1)Prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator.
  (la data 25-nov-2008 Art. 23, alin. (1) din capitolul III completat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
  a)suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete în care arboretele rezultate prin regenerare naturala au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv încheiata si înaltime mai mare de 3 metri;
  b)nu exista pasune comunala.
  (3)ÃŽn situatiile prevazute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului cinegetic.
  (la data 13-nov-2008 Art. 23, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 215/2008 )
  (4)Pentru asigurarea scopului prevazut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vânatoare sunt obligati sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica gasite, ranite sau bolnave în fondurile de vânatoare pe care le gestioneaza, stationarului care functioneaza în cadrul regiunii de dezvoltare economica.
  (5)Pentru situatiile prevazute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânatoare din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Re: Legea vanatorii la zi
  « Răspuns #3 : Martie 12, 2009, 12:56:36 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • CAPITOLUL IV: Exercitarea vânatorii

  Art. 24
  Vânatoarea este permisa la speciile de interes cinegetic, în conditiile, în locurile, în perioadele si cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.
  Speciile de interes cinegetic admise la vânatoare se vâneaza în numarul, în locurile, în perioadele si cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementarilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii.
  (la data 13-nov-2008 Art. 24 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 215/2008 )

  Art. 25
  Speciile de interes cinegetic sunt prevazute în anexele nr. 1 si 2.

  Art. 26
  (1)Perioadele în care se poate practica vânatoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.
  (la data 13-nov-2008 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 215/2008 )
  (1-1)Perioadele în care se poate practica vânatoarea la pasari, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanta cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.
  (1-2)Prin exceptie de la prevederile alin. (11), vânatoarea la pasari migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» începe cu 15 zile mai târziu fata de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.
  (la data 13-nov-2008 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 23. din Legea 215/2008 )
  (2)În situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si de pastrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetari stiintifice, administratorul împreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânatoare la unele specii de interes cinegetic.
  (3)În vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sanatate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de catre gestionarii fondurilor de vânatoare a unor exemplare, în numar limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 si 2 în orice perioada a anului.
  (la data 16-iul-2007 Art. 26 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 197/2007 )

  Art. 27
  (1)Vânatoarea se exercita numai de catre vânatori care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a)poseda permis de vânatoare cu arma;
  b)poseda autorizatii eliberate de gestionar;
  (la data 13-nov-2008 Art. 27, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 215/2008 )
  c)poseda permis de arma tip B;
  (la data 13-nov-2008 Art. 27, alin. (1), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 215/2008 )
  d)poseda asigurare obligatorie împotriva accidentelor.
  (2)Vânatoarea cu soimi se va reglementa printr-o lege speciala.
  (2)Vânatoarea cu pasari rapitoare si vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege speciala.
  (la data 16-iul-2007 Art. 27, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 197/2007 )
  (la data 13-nov-2008 Art. 27, alin. (2) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 215/2008 )

  Art. 28
  (1)Permisele de vânatoare prevazute la art. 27 pot fi:
  a)permanente;
  b)temporare.
  (2)Permisele de vânatoare permanente se tiparesc, se înseriaza, se gestioneaza si se elibereaza cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta în România de catre organizatiile vânatoresti care au în gestiune fonduri de vânatoare, conform modelului aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
  (3)Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le îndeplineasca, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevazute la alin. (2) sunt urmatoarele:
  a)vârsta minima de 18 ani;
  b)sa fi efectuat un an de stagiatura sub îndrumarea organizatiei vânatoresti care gestioneaza cel putin un fond de vânatoare, la care solicita sa fie înscris;
  c)sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir;
  d)sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vânatoare permanent, sustinut în fata unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si înfiintate prin lege;
  e)în ultimii 3 ani sa nu fi savârsit fapte care sunt încadrate ca infractiuni, conform prezentei legi.
  (4)Permisul de vânatoare temporar se elibereaza de catre organizatiile vânatoresti, la cererea:
  a)apatrizilor cu domiciliul în strainatate care în tara de domiciliu sunt vânatori si daca sunt veniti în România pentru actiuni de vânatoare, daca în tara de unde vin acestia vânatorii români pot practica vânatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente;
  b)cetatenilor straini care în tara de domiciliu sunt vânatori si daca sunt veniti în România pentru actiuni de vânatoare, daca în tara de unde vin acestia vânatorii români pot practica vânatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente.
  (5)Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânatoare aflate în uz si pentru obtinerea permiselor de vânatoare în conditiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 28, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 215/2008 )
  (6)Examenul pentru obtinerea calitatii de vânator se organizeaza pe judete, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 28, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 215/2008 )

  Art. 29
  Cetatenii români cu domiciliul în strainatate care au calitatea de vânator în tara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vânatoarea în România daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) si d).

  Art. 30
  (1)Permisul de vânatoare se anuleaza daca posesorul lui a savârsit o fapta sanctionata ca infractiune de prezenta lege.
  (2)Anularea permisului de vânatoare se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

  Art. 31
  (1)Autorizatiile de vânatoare sunt:
  a)individuale;
  b)colective.
  (2)Autorizatiile de vânatoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise si înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului si reglementarilor stabilite prin ordin al conducatorului administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 31, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 215/2008 )
  (3)Documentele prevazute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vânatorii.
  (la data 13-nov-2008 Art. 31, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 215/2008 )
  (4)Autorizatia de vânatoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberata autorizatia, pe terenurile incluse în fondul de vânatoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate si de proprietarul acestora.

  Art. 32
  Prin exceptie de la prevederile art. 27, pot exercita vânatoarea numai pe baza de autorizatii de vânatoare eliberate de gestionar urmatoarele categorii de persoane:
  a)elevii si studentii din unitatile de învatamânt abilitate, în care se studiaza ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vânatul si vânatoarea, pe fondurile de vânatoare gestionate de acestea;
  b)personalul tehnic de vânatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânatoare, dar numai în limita atributiilor de serviciu pe fondurile de vânatoare ale gestionarului.

  Art. 33
  (1)Vânatoarea se practica cu:
  a)arme de foc de vânatoare;
  b)capcane autorizate.
  (2)Caracteristicile mijloacelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 33 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 215/2008 )

  Art. 34
  În interesul protejarii faunei si florei salbatice si al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a câinilor fara stapân se realizeaza de gestionarul din zona respectiva sub forma de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.
  (la data 13-nov-2008 Art. 34 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 215/2008 )
  Pe suprafetele din intravilan, în zona strict protejata si în zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a câinilor fara stapân se realizeaza, în conditiile legii, de gestionarul din zona respectiva pe baza unui contract de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.
  (la data 25-nov-2008 Art. 34 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 35
  (1)Vânatoarea în fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate este admisa numai cu respectarea conditiilor prevazute în planurile de management cinegetic si în planurile de management al ariilor naturale respective.
  (2)Vânatoarea în zonele tampon, admise la vânatoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practica doar la speciile care nu fac obiectul protectiei în aria naturala respectiva.
  (la data 25-nov-2008 Art. 35, alin. (2) din capitolul IV abrogat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (3)Vânatoarea în zonele de dezvoltare durabila din cadrul rezervatiilor biosferei este permisa numai membrilor asociatiilor locale de vânatori.
  (la data 25-nov-2008 Art. 35, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (4)Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânatoarea este interzisa sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisa.
  (la data 13-nov-2008 Art. 35 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 215/2008 )

  Art. 36
  Exemplarele din speciile de mamifere admise la vânatoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate si în afara perioadei legale de vânatoare, în conditiile aprobarii administratorului.
  (la data 25-nov-2008 Art. 36 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 37
  Pentru actiunile care se desfasoara în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se elibereaza autorizatii de capturare, emise de administrator în conditiile legii.
  (la data 25-nov-2008 Art. 37 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 38
  (1)Cu respectarea prevederilor art. 33 al) lit. f) si ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise urmatoarele:
  a)mamiferele si pasarile admise la vânatoare sau parti ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin actiuni de vânatoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânatorilor;
  b)mamiferele admise la vânatoare în stare vie ori moarta sau orice parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializarii, detinerii si/sau transportului în scopul comercializarii sau popularii de catre persoane juridice autorizate, potrivit legii;
  c)comercializarea, detinerea si/sau transportul în scopul comercializarii speciilor de pasari cuprinse în anexele nr. 5D si 5E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 se realizeaza în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonante de urgenta.
  (2)Transportul, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vânatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobândite fara respectarea conditiilor legii, sunt interzise.

  (la data 13-nov-2008 Art. 38 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 215/2008 )
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Re: Legea vanatorii la zi
  « Răspuns #4 : Martie 12, 2009, 12:57:51 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Art. 39
  În scopul exercitarii vânatorii în conditii de etica vânatoreasca, de protectie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise:Fara a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt interzise si urmatoarele:
  (la data 25-nov-2008 Art. 39 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  a)depasirea cotei de recolta care a fost aprobata la nivel de gestionar;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  b)depasirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vânator/zi de vânatoare;
  c)furnizarea de catre gestionar de informatii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vânatoare;
  d)nerealizarea cotei de recolta pentru vânatul sedentar ori depasirea cotei de recolta pe fond cinegetic, fara motive justificate;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera D. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  e)vânatoarea pe alt fond de vânatoare decât cel pe care vânatorul este autorizat sa vâneze;
  f)urmarirea vânatului ranit pe alt fond cinegetic, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânatoare neintrodusa în toc, si în afara cailor de comunicatie;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  g)accesul cu arma de vânatoare, altfel decât purtata în toc, în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice;
  (la data 25-nov-2008 Art. 39, litera G. din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  h)utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum si a detectoarelor de animale;
  i)vânarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor prin utilizarea altor cartuse decât a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevazute prin reglementarile tehnice emise de administrator;
  j)vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hranitori ori de la apusul pâna la rasaritul soarelui;
  k)vânarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu câini gonitori;
  l)vânarea ursilor la nada sau la bârlog; este permisa vânatoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului si a autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului;
  m)vânarea pasarilor de balta în apropierea gurilor de apa pe timp de înghet, daca suprafata libera a apei nesituata la gura de apa este înghetata pe mai mult de 70%;
  n)vânarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
  o)folosirea la vânatoare a armelor care au calibrul necorespunzator speciei pentru care este autorizata actiunea de vânatoare sau a celor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera O. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  p)utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera P. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )
  q)utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera Q. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )
  r)urmarirea sau haituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcatiuni a caror viteza de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum si exercitarea vânatorii din autovehicule;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera R. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )
  s)utilizarea odorivectorilor, cu exceptia cercetarii stiintifice, fara aprobarea administratorului;
  t)fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
  u)vânatoarea în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, precum si vânatoarea în crescatorii de vânat;
  (la data 25-nov-2008 Art. 39, litera U. din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  v)vânatoarea în rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei în aria naturala protejata;
  w)vânatoarea în suprafetele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânatoare, practicata fara respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, si în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveste vânatoarea;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera W. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  x)utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânatoare în România;
  (la data 13-nov-2008 Art. 39, litera X. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )
  y)parasirea fondului de vânatoare fara ca vânatul recoltat, în baza autorizatiei de vânatoare individuale, sa fie crotaliat, iar numarul crotaliei sa fie trecut în autorizatia de vânatoare.
  z)împiedicarea practicarii vânatorii.
  (la data 16-iul-2007 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2007 )
  z1)completarea necorespunzatoare a autorizatiilor de vânatoare;
  z2)nereturnarea în termen a autorizatiilor de vânatoare de catre titularii acestora.
  (la data 13-nov-2008 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 215/2008 )
  z3)accesul cu arma de vânatoare în zona strict protejata si în zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
  z4)vânatoarea pe suprafetele din intravilan, în zona strict protejata si în zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii",
  (la data 25-nov-2008 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 39-1
  (1)Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), u), w), în interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica admise la vânatoare si a câinilor fara stapân se realizeaza, în conditiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizata de consiliul stiintific al acesteia.
  (la data 25-nov-2008 Art. 39^1, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  (2)Exemplarele recoltate în conditiile alin. (1) se valorifica de gestionari potrivit legii si reprezinta baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
  (la data 13-nov-2008 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 38. din Legea 215/2008 )

  Art. 40
  (1)Vânatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobândite în conditiile prezentei legi se valorifica, dupa caz, de gestionar, consiliul local sau administratia ariei naturale protejate.
  (2)Sumele rezultate din valorificarea prevazuta la alin. (1) de catre consiliile locale sau de catre administratiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.
  (3)Vânatul rezultat în urma unor actiuni ilegale, precum si exemplarele din fauna de interes cinegetic gasite moarte apartin, dupa caz:
  a)gestionarului, daca acestea sunt gasite pe fonduri de vânatoare si se încadreaza în cota de recolta aprobata;
  b)statului, daca acestea sunt gasite pe suprafete situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localitatilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile de vânatoare, sau daca cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile de vânatoare.
  (4)Exemplarele care se regasesc în situatia prevazuta la alin. (3) lit. a) diminueaza cota de recolta în mod corespunzator.
  (5)Coarnele lepadate de cervide, gasite pe fondurile de vânatoare, apartin gestionarilor.
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Re: Legea vanatorii la zi
  « Răspuns #5 : Martie 12, 2009, 12:58:42 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • CAPITOLUL V: Raspunderi si sanctiuni
  Art. 41
  ÃŽncalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

  Art. 42
  (1)Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei:
  a)vânatoarea fara permis de vânatoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32;
  (la data 16-iul-2007 Art. 42, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 197/2007 )
  a1)vânatoarea fara autorizatie de vânatoare legala;
  (la data 16-iul-2007 Art. 42, alin. (1), litera A. din capitolul V completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 197/2007 )
  b)vânatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
  c)emiterea de autorizatii de vânatoare prin care se depaseste cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar;
  d)vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte conditii decât cele legale;
  e)vânatoarea în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate altfel decât în conditiile art. 39-1;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  f)vânatoarea în intravilan, în zona strict protejata si în zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" altfel decât în conditiile art. 34;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera F. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  g)vânatoarea pasarilor migratoare de apa în ariile de protectie speciala avifaunistica si a speciilor care fac obiectul protectiei în ariile speciale de conservare, precum si vânatoarea în suprafetele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vânatoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;
  (la data 25-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera G. din capitolul V modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  h)urmarirea vânatului ranit pe alt fond de vânatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânatoare, în afara cailor de comunicatie;
  i)vânatoarea pe alt fond de vânatoare decât cel pe care vânatorul este autorizat sa vâneze;
  j)vânarea în afara perioadelor legale de vânatoare la specia respectiva, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa nr. 2;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera J. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  k)vânatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe întuneric;
  l)vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera L. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  m)vânatoarea prin utilizarea substantelor chimice toxice folosite în combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;
  n)vânarea ursilor la nada si/sau la bârlog;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera N. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  o)vânarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
  p)vânatoarea cu exemplare de pasari de prada, cu arcuri si cu arbalete;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera P. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  q)vânatoarea prin utilizarea armelor altfel decât tinute în mâna, a armelor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori/si a altor arme decât cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vânatoare în România;
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera Q. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )
  (2)Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, daca au fost savârsite:
  a)de doua sau mai multe persoane împreuna;
  b)de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice în domeniul vânatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânatoarea;
  c)recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica strict protejate de pe suprafetele din intravilan, din zona strict protejata si din zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», altfel decât în conditiile derogarilor stabilite conform legii;
  (la data 25-nov-2008 Art. 42, alin. (2), litera C. din capitolul V modificat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 154/2008 )
  d)vânatoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vânatoarea este permisa în acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vânatorii.
  (la data 13-nov-2008 Art. 42, alin. (2), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 215/2008 )

  Art. 43
  Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânatoare în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate, precum si în zona strict protejata si în zona tampon a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", ale caror limite sunt vizibil delimitate, si accesul altor membri vânatori decât ai asociatiilor locale de vânatori, în zonele tampon, în parcurile naturale si în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice.
  (la data 13-nov-2008 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 215/2008 )
  (1)Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) si z3).
  (2)Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u) si z4).
  (la data 25-nov-2008 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 44
  Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:
  a)scoaterea din tara a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fara respectarea dispozitiilor legale;
  (la data 13-nov-2008 Art. 44, litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )
  b)transportul vânatului dobândit în conditiile art. 42 sau gasit împuscat ori transat în teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vânatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobândite fara respectarea conditiilor legii;
  (la data 13-nov-2008 Art. 44, litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )
  c)eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vânatoare în alte conditii decât cele prevazute la art. 27-29 si 31;
  d)eliberarea de autorizatii pentru vânatoare, în alte conditii decât cele prevazute de prezenta lege;
  (la data 13-nov-2008 Art. 44, litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )
  e)împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfasurarii activitatilor de vânatoare în conditiile art. 4 alin. (2).
  (la data 16-iul-2007 Art. 44 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 197/2007 )

  Art. 44-1
  Complicitatea la actiunile prevazute la art. 42-44 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.
  (la data 13-nov-2008 Art. 44 din capitolul V completat de Art. I, punctul 43. din Legea 215/2008 )

  Art. 45
  Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieste pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestioneaza, în sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la notiunea de prejudiciu, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei si, ca pedeapsa complementara, anularea licentei acordate conform prezentei legi.
  Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protectie stricta, a zonelor de protectie integrala si a zonelor tampon, de catre administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (la data 13-nov-2008 Art. 45 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 215/2008 )
  (la data 25-nov-2008 Art. 45 din capitolul V abrogat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 154/2008 )

  Art. 45-1
  Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmarire penala, si de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vânatului din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si gestionarilor fondurilor de vânatoare, precum si de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  (la data 16-iul-2007 Art. 45 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 197/2007 )

  Art. 46
  (1)Bunurile care au servit la savârsirea infractiunilor prevazute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.
  (2)Trofeele de vânat si vânatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 42-44 se confisca.
  (3)Bunurile prevazute la alin. (1) se retin de catre agentul constatator în vederea confiscarii si se predau organelor de urmarire penala, iar vânatul si trofeele de vânat prevazute la alin. (2) se retin si se predau gestionarului fondului de vânatoare, care le tine la dispozitia organelor de urmarire penala.
  (la data 16-iul-2007 Art. 46 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 12. din Legea 197/2007 )

  Art. 46-1
  Faptele prevazute la art. 42-45 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita faptuitorului.
  (la data 13-nov-2008 Art. 46 din capitolul V completat de Art. I, punctul 45. din Legea 215/2008 )

  Art. 47
  Permisul de vânatoare al celui care a savârsit una dintre faptele prevazute la art. 42 si 43 se retrage si se anuleaza, în conditiile legii.

  Art. 48
  (1)Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a)vânatoarea fara asigurare împotriva accidentelor, cu amenda de la 100 lei la 300 lei;
  b)încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. b), d), s), y), z1) si z2), cu amenda de la 250 lei la 750 lei;
  (la data 13-nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )
  c)încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c),h), i), j), k), l) si s), precum si la art. 39 lit. h), k), m) si t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;
  (la data 13-nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )
  d)încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), s), t) si w), precum si la art. 39 lit. i), t), u) si z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  (la data 13-nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )
  e)încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) si (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), t) si x), art. 35 alin. (4) si la art. 39 lit. c), j) si o), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
  (la data 13-nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )
  (2)În toate cazurile, permisul de vânatoare al celui care a savârsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis.

  Art. 49
  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vânatoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si de lucratorii anume desemnati de Ministerul Administratiei si Internelor.

  Art. 50
  (1)Persoanele împuternicite sa constate infractiunile prevazute la art. 42-44 si contraventiile prevazute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atributiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
  (la data 16-iul-2007 Art. 50, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 197/2007 )
  (2)Procesul-verbal de constatare a contraventiilor este un document tipizat al carui model se stabileste de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
  (la data 13-nov-2008 Art. 50, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 215/2008 )

  Art. 51
  (1)Cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, în sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.
  (2)În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se încaseaza de gestionarii fondurilor de vânatoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.
  (3)Despagubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânatoare sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
  a)75% se retin de gestionarii care le încaseaza pentru gospodarirea vânatului;
  b)25% se achita de gestionarii care le încaseaza agentilor constatatori.
  (4)În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se încaseaza de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al directiilor generale ale finantelor publice.
  (5)Despagubirile încasate de administrator sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
  a)75% se vireaza la bugetul de stat;
  b)25% se achita agentilor constatatori.

  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Re: Legea vanatorii la zi
  « Răspuns #6 : Martie 12, 2009, 12:59:51 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 52
  Animalele salbatice din intravilanul localitatilor, din ariile protejate de tip faunistic, din gradinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele detinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vânat autorizate si din complexurile de vânatoare nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.

  Art. 53
  (1)Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânatoare se face în conditiile prezentei legi de catre administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (la data 16-iul-2007 Art. 53, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 197/2007 )
  (2)În situatia în care, în urma reactualizarii prevazute la alin. (1), fondurile de vânatoare existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îsi modifica limitele, fondul de vânatoare se considera nemodificat daca, dupa reactualizare, în suprafata acestuia se regasesc mai mult de 50% din suprafata fondului de vânatoare existent anterior reactualizarii.

  Art. 54
  Studiile prevazute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.

  Art. 55
  Bunurile patrimoniale ale vechilor detinatori, existente pe fondurile de vânatoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii detinatori, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în conditiile stabilite între parti.

  Art. 56
  (1)În scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic într-o conceptie unitara, administratorul elaboreaza si aproba, cu avizul Consiliului National de Vânatoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.
  (la data 13-nov-2008 Art. 56, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 215/2008 )
  (2)Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vânatul si vânatoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ramân în vigoare pâna la revizuirea acestora în concordanta cu reglementarile internationale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

  Art. 57
  (1)Valorile de despagubire sunt stabilite în euro si se achita în lei, la cursul oficial de la data achitarii.
  (2)Pentru fapta prevazuta la art. 14 alin. (2), valoarea despagubirilor se stabileste pe cale civila.
  (la data 13-nov-2008 Art. 57, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 215/2008 )
  (3)Valorile de despagubire prevazute în anexele nr. 1 si 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele savârsite a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânatoare în afara cotei de recolta sau a fost diminuata populatia faunei de interes cinegetic existenta în terenurile prevazute ca exceptii la art. 1 lit. j).
  (4)În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânatoare, prejudiciul produs diminueaza cota de recolta stabilita pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul de vânatoare.
  (5)Daca prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic dupa realizarea integrala a cotei de recolta pentru fondul de vânatoare unde a fost savârsita fapta, prejudiciul este produs statului român si pentru calculul despagubirilor se aplica cuantumul prevazut în anexele nr. 1 si 2.

  Art. 58
  (1)Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2)Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
  (3)La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4)Contractele de gestionare a fondurilor de vânatoare, existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, ramân valabile pâna la data încetarii raporturilor contractuale.
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  Offline claudiu

  • Moderator01
  • Membru important
  • ****
  • Mesaje postate: 3389
  • Karma: +0/-0
  Re: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
  « Răspuns #7 : Septembrie 17, 2009, 06:47:02 p.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Legea este actualizata, mai trebuie adaugate anexele.

  @ventura, poti sa o copiezi si pe asta!  ;D
  "Pasiunea vanatului...ne vine de departe si de demult - asa de departe si de demult incat, cugetand, simt un aspru fior..." Mihail Sadoveanu
   

  Offline 8x57

  • Membru important
  • Mesaje postate: 1418
  • Karma: +1/-0
  Re: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
  « Răspuns #8 : Septembrie 21, 2009, 08:13:12 p.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Nu fi-ti rai ! forumul e pentru toata lumea!
   ...sint oameni care au intrat pentru ca stiu si  le place,sint oameni la care  le place si vor sa mai invate cite ceva si mai sint si cei care copiaza ..... pentru a parea altceva decit ceea ce sunt.
  înainte de a scrie un cuvânt
  îmi găsesc totdeauna timp
  să stau de vorbă cu el
  (Louis Savary)
   

  waidmannsheil

  • Vizitator
  Salutare,

  Imi poate spune cineva care sunt demersurile, actele necesare si costurile (aproximative) infiintarii si licentierii unei asociatii (club) de vanatoare?

  Cu respect,
  Paul D.S.
   

  Offline aghiuta

  • Membru important
  • Mesaje postate: 344
  • Karma: +0/-0
  • Aparentele inseala !!
  Pune o adresa de mail sa-ti trimit un doc. cu pasii necesari.
  Nu stiu cum sa-l atasez aici.
  It's good to be important,
  but it's more important to be good.
   

  waidmannsheil

  • Vizitator
  paul@waidmannsheil.ro Merci!

  Cu respect,
  Paul D.S.
   

  Offline DAC

  • Membru important
  • Mesaje postate: 1128
  • Karma: +3/-0
  Re: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
  « Răspuns #12 : Aprilie 05, 2012, 10:06:53 a.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Citat
  Legea 407/2006 Vanatorii Protecţia faunei de interes cinegetic


  CAPITOLUL III
  Protecţia faunei de interes cinegetic
  Art. 23

  (1) În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:

  .....................................
  i) permiterea însoţirii, în fondurile de vânătoare, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu;

  k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie. În acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;


  In mod frecvent aceasta prevedere nu este respectata , imi puteti spune legal care sunt caile de contracarare a turmelor de caini (am vazut personal 12 caini la o turma mica ce nu avea mai mult de 50 de oi) ce insotesc oile ?

  Nu pot fi considerati hoinari...si aici eu nu am gasit o "definitie"clara a hoinarului .

  Multumesc

  P.S. Nu intreb in calitate de cioban  0444
  In viata lucrurile importante nu sunt "lucrurile" .
  It's better to be hated for who you are than loved for who you are not......
   

  Offline Marius

  • Membru important
  • Mesaje postate: 213
  • Karma: +0/-0
  Re: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
  « Răspuns #13 : Aprilie 05, 2012, 10:55:28 p.m. »
 • Publish
 • Publish
 • imi puteti spune legal care sunt caile de contracarare a turmelor de caini (am vazut personal 12 caini la o turma mica ce nu avea mai mult de 50 de oi) ce insotesc oile ?
  Legal, doar teoretic.
  Cineva, pe alt forum zicea ca are o metoda care mie mi-a placut.
  De dupa un dig, .22-250, pac, viteza cu masina, pana sa ajunga ciobanu' la dig sa vada peste, el era departe.
   

  Offline sturionu

  • Membru important
  • Mesaje postate: 396
  • Karma: +1/-0
  Re: Legea 407/2006 - legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
  « Răspuns #14 : Aprilie 06, 2012, 09:55:05 p.m. »
 • Publish
 • Publish
 • Amicul meu - da-i-ar Dumnezeu sanatate si sa-i tie familia sanatoasa! - a franat ca in filme in dreptul ciobanului si i-a zis: "Daca maine mai gasesc vreun caine in plus, iar asta la care ai dreptul nu are jujeu, ti-i impusc." Apoi a demarat in tromba, lasandu-l pe cioban sa fie acoperit de praful ridicat de masina si care tocmai ne ajungea din urma.
  Era pe inserat
  A doua zi, ca in povesti, cainele avea jujeu, iar ceilalti disparusera ca prin minune. Cand am trecut - inceeeeet - pe langa el, amicul meu a inclinat scurt din cap, iar ciobanul a strigat din toti rarunchii (ca sa acopere zgomotul vantului) "Sa traiti!!!".
  Unde se vede ca negocierea pasnica si un argment corect intotdeauna au castig de cauza.  koffie

   norocel     Stu
  "For   e v i l   to flourish, all that is needed is for good people to do nothing." -  Edmund Burke
   

   


  Facebook Comments